Coffee or Tea?

COFFEE
67% (2 votes)
TEA
0% (0 votes)
Other
33% (1 vote)
Total votes: 3